• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • Ms. Phạm Ngọc Phương
 • Mobile: 0906.280.847
 • yahoo
 • Mr. Hà Văn Bình
 • Mobile: 0988.65.8558
 • Tin tức nổi bật
 • Liên kết - Quảng cáo
 • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo hạt nhựa
 • Sản phẩm mới
 • ABS PA757
 • Mã sản phẩm :  ABS PA 757, Chimei, Taiwan
 • Hạt nhựa SAN 350 HW
 • Mã sản phẩm :  350 HW
 • ABS AG15A1
 • Mã sản phẩm :  ABS AG15A1 Formosa Taiwan
 • Hạt nhựa PA6 1022B
 • Mã sản phẩm :  1022B
 • Hạt nhựa PPR 200P
 • Mã sản phẩm :  PPR 200P
 • Hạt nhựa PPR 8001
 • Mã sản phẩm :  PPR 8001
 • Hạt nhựa HIPS BI650
 • Mã sản phẩm :  HIPS 650BI
 • Hạt nhựa POM F20-03
 • Mã sản phẩm :  POM F20-03 Kepital
 • Hạ nhựa ABS GP22
 • Mã sản phẩm :  ABS GP-22 Styrolution, Korea
 • hạt nhựa
 • Sản phẩm bán chạy
 • ABS PA757
 • Mã sản phẩm :  ABS PA 757, Chimei, Taiwan
 • Hạt nhựa SAN 350 HW
 • Mã sản phẩm :  350 HW
 • Hạt nhựa HDPE pipe 8001
 • Mã sản phẩm :  8001
 • ABS AG15A1
 • Mã sản phẩm :  ABS AG15A1 Formosa Taiwan
 • Hạt nhựa PA6 1022B
 • Mã sản phẩm :  1022B
 • Hạt nhựa PP K8009
 • Mã sản phẩm :  PPK8009
 • Hạt nhựa PP 7032E3
 • Mã sản phẩm :  PP 7032E3
 • Hạt nhựa PP BJ350
 • Mã sản phẩm :  PP BJ350
 • Hạt nhựa HIPS 851
 • Mã sản phẩm :