• Facebook
 • Tin tức nổi bật
 • Liên kết - Quảng cáo
 • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo
 • Trang chủ > Sản phẩm >PC
 • Hạt nhựa nguyên sinh PC 2407
 • Mã sản phẩm  : PC 2407 Bayer, Thailand
 • Hạt nhựa nguyên sinh PC 2807
 • Mã sản phẩm  : PC 2807 Bayer, Thailand
 • Hạt nhựa nguyên sinh PC 110
 • Mã sản phẩm  : PC 110 Chimei, Taiwan
 • Hạt nhựa nguyên sinh PC 1100U
 • Mã sản phẩm  : PC 1100U Lotte, Korea