• Facebook
  • Tin tức nổi bật
  • Liên kết - Quảng cáo
  • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo
  • Trang chủ > Sản phẩm >POM
  • Hạt nhựa nguyên sinh POM ZPR20
  • Mã sản phẩm  : POM ZPR20 Polyplastics, Taiwan
  • Hạt nhựa nguyên sinh POM M90-44
  • Mã sản phẩm  : POM M90-44 Polyplastics, Taiwan
  • Hạt nhựa nguyên sinh POM F20-03
  • Mã sản phẩm  : POM F20-03 Kepital, Korea