• Facebook
 • Tin tức nổi bật
 • Liên kết - Quảng cáo
 • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo
 • Trang chủ > Sản phẩm >ABS
 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS HI121
 • Mã sản phẩm  : ABS HI121 LGChem, Korea
 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS 750SW
 • Mã sản phẩm  : ABS 750SW Kumho, Korea
 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS PA757
 • Mã sản phẩm  : ABS PA757 Chimei, Taiwan
 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS AG15A1
 • Mã sản phẩm  : ABS AG15A1 Formosa, Taiwan
 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS GP22
 • Mã sản phẩm  : ABS GP22 Styrolution, Korea