• Facebook
  • Tin tức nổi bật
  • Liên kết - Quảng cáo
  • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo
  • Trang chủ > Sản phẩm >LLDPE
  • Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE 7050
  • Mã sản phẩm  : LLDPE 7050 Equate, Kuwait
  • Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE UF315
  • Mã sản phẩm  : LLDPE UF315 Lotte, Korea
  • Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE 7087
  • Mã sản phẩm  : LLDPE 7087 Equate, Kuwait