• Facebook
 • Tin tức nổi bật
 • Liên kết - Quảng cáo
 • hạt nhựa Hạt nhựa Quảng cáo
 • Trang chủ > Sản phẩm >PP-R
 • Hạt nhựa nguyên sinh PP J-560S
 • Mã sản phẩm  : PPR J-560S Lotte, Korea
 • Hạt nhựa nguyên sinh PP ST868K
 • Mã sản phẩm  : PPR ST868K LCY, Taiwan
 • Hạt nhựa nguyên sinh PP R200P
 • Mã sản phẩm  : PPR R200P Hyosung, Korea
 • Hạt nhựa nguyên sinh PP 8001
 • Mã sản phẩm  : PPR 8001 LCY, Taiwan